EFC/balonga     Fecha  12/03/2013 09:29 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder Alternativas ao modelo económico actual   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Alternativas ao modelo económico actual.

1). Propiciar unha estratexia de crecemento para Europa, con infraestruturas supranacionais en transportes, telecomunicacións e enerxía.

2). Evitar a asimetría na corrección dos desequilibrios. Correxir a diverxencia de custos laborais para equilibrar o déficit comercial.

3). Introdución de euro bonos (mutualización das débedas públicas), para financiar os déficits públicos.

4). A coordinación das políticas sociais e laborais e a harmonización das políticas fiscais.

5). Aumento do orzamento comunitario cunha taxa sobre as transaccións financeiras e un imposto sobre as emisións de carbono.

6). Regulación dos mercados financeiros con garantía dos depósitos.

7). Estabelecemento dun Goberno supranacional democraticamente elixido, para a estabilidade, crecemento e mutualización das débedas.Economistas Fronte á Crise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Respuestas (0)
 
  • » Alternativas ao modelo económico actual « - EFC/balonga - 12/03/2013 09:29 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje