Borrar Mensaje eupv

Fecha  19/01/2007 11:56
regallero@gmail.com 

Procedente de:
   No mostrado/ Not shown

Navegador:
   Internet Explorer 6.x

Sistema Operativo:
   Windows XP

 
 


 PARANY ARNAL(VERDS) ANUNCIA RECURIR A LA VIA JUDICIAL PER LA NEGATIVA DE TERRITORI DE DONAR DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
PARANY ARNAL(VERDS) ANUNCIA RECURIR A LA VIA JUDICIAL PER LA NEGATIVA DE TERRITORI DE DONAR DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
El diputat d´ELS VERDS Esquerra Ecologista PV, Carles Arnal, davant la negativa del Conseller de Territori a oferir tota la documentació reclamada en relació a les denúncies sobre caça, i en especial sobre el parany, ha reiterat la petició, reformulant-la, i ha anunciat que presentarà un recurs legal per la denegació injustificada d´informació requerida per un diputat.

El diputat de l´Entesa davant les informacions rebudes sobre l´existència d´una gran quantitat de denúncies sobre caça il.legal sense resoldre, que s´acumulen en les dependències de la Conselleria, com ell mateix ha pogut comprovar en una recent visita, va demanar fa mesos informació al respecte que encara no ha rebut. En una recent resposta del Conseller s´ofereixen només informacions parcials i s´al.lega la confidencialitat de les dades per no mostrar tota la documentació reclamada.

Arnal considera que la informació per ell demanada de cap manera obliga a donar dades personals i per tant, no és excusa per no respondre. D´altra banda la llei confereix als diputats en exercici de les seues funcions una sèrie de potestats pel que fa a l´accés a la informació pública, majors que les que tenen el conjunt dels ciutadans. En base a aquestes argumentacions, Arnal anuncia que recurrirà legalment la decissió del Conseller.
Mentre, i per guanyar temps, ha reformulat la petició de documentació per a que quede ben clar que es pot oferir la informació reclamada sense vulnerar cap dret a la intimitat ni oferir dades personals, que no interessen al diputat en aquest tema concret.
El diputat d´ELS VERDS Esquerra Ecologista PV vol saber concretament quantes de les denúncies que rep la Conselleria en matèria de caça (amb especial consideració del parany) prosperen i acaben en sanció efectiva. En base a informacions que ha rebut el diputat es pot sospitar que només es resolen una ínfima part de les denúncies i que la resta acaba sense transformar-se en sanció, resultant així, en la pràctica, la impunitat dels infractors. La llarga tramitació de les denúncies pot portar a la seua caducitat. Si aquest retard és intencionat o obeeix a negligències imputables a responsables de la Conselleria podria constituir prevaricació, és a dir, un delicte.
El propi diputat ha pogut comprovar en persona l´existència, en les dependències de la Conselleria, de caixes que contenen centenars de denúncies aparentment sense resoldre, algunes de les quals corresponen a 2004. Davant les fortes sospites de que les denúncies es deixen sense arribar a sanció el diputat ha presentat bateries de preguntes per escrit i sol.licituds d´informació per poder aclarir si són certes o no les acusacions. De moment la Conselleria no ha donat respostes concloents i es nega a mostrar gran part de la documentació sol.licitada. Tot açò no fa més que alimentar les sopites d´irregularitats.
Si les coses estigueren ben clares, la Conselleria estaria en condicions de donar respostes clares i contundents, sense recòrrer a dilacions o a excuses sense fonamentació legal. El fet que, després de mesos reclamant respostes i documentació, el Conseller no oferesca dades transparents i contundents ratifica que hi ha coses que amagar i fa més versemblants les sospites d´irregularitats.

+ info: 699989834 Carles Arnal, diputat d´ELS VERDS Esquerra Ecologista del PVNOVA PETICIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN RELACIÓ A LES DENÚNCIES EN MATÈRIA DE CAÇA I PESCA, AMB MENCIÓ ESPECÍFICA AL PARANY.

deixa el tu comentari a : http://boards5.melodysoft.com/app?ID=EUPV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Respuestas (0)
  • » PARANY ARNAL(VERDS) ANUNCIA RECURIR A LA VIA JUDICIAL PER LA NEGATIVA DE TERRITORI DE DONAR DOCUMENT « - eupv - 19/01/2007 11:56Volver al foro

Responder
Nombre / Nick
EMail
Subject / Titulo
Link a tu Web
Recibir un email cuando mi mensaje sea contestado
Mensaje